<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling

Forud for generalforsamlingen fortæller Preben Hahn Sørensen, Sæby, om det hjertestop, han fik i forbindelse med en cykeltur i tilknytning til ”landsbyløbet”.
Desuden følges op med facts om hjertestop m.v. ved ledende overlæge, PhD, Gitte Nielsen, Kardiologisk afdeling, Regionshospitalet Nordjylland.

Der vil ligeledes være mulighed for at stille spørgsmål.
Efter foredraget fortsættes med generalforsamling i henhold til vedtægterne.
På valg til bestyrelsen er: Ann Larsen (modtager ikke genvalg) og Bo Baake (villig til genvalg)

Dagsorden i følge vedtægter.

evt. forslag til behandling indsendes senest den 10/2 2019 til Merethe Gaardbo (merethegaardbo@gmail.com)

Deltagelse til foredrag og i generalforsamlingen gratis.

 

Dagsorden for Generalforsamling og foredrag

 

Hjerteforeningen Sæby afholder ordinær generalforsamling i ”For Retfærdigheden” i Sæby mandag den 25. februar 2019.

 

Kl. 19,00: Preben Hahn Sørensen, Sæby, fortæller om det hjertestop, han fik på en cykeltur. Desuden facts om hjertestop mv. ved led. overlæge, PhD, Gitte Nielsen, Kardiologisk afd., Regionshospitalet Nordjylland. Mulighed for spørgsmål.

Kl. ca. 20,30: generalforsamling

Efter foredraget fortsættes med generalforsamling i henhold til vedtægterne.

Dagsorden:

1.Valg af dirigent

2.Bestyrelsens beretning

3.Fremlæggelse af regnskab

4.Indkomne forslag (formanden i hænde senest 10. feb.)

5.Valg til bestyrelsen

6.Evt.

Praktiske oplysninger

Sted
Retfærdigheden (Algade, Sæby)
Priser
Alle
0 kr.
Kontaktperson
Merethe Gaardbo
merethegaardbo@gmail.com
25271204